Mengapa Dalam Islam Mel4rang Meniup Makanan Dan Minuman Yang Panas?

Agama

Seringkali kita melihat, seorang Ibu ketika menyuapi anaknya makanan yang masih panas, dia meniup makanannya lalu disuapkan kepada anaknya. Bukan itu saja, bahkan orang dewasa pun ketika minum teh atau kopi panas, sering kita lihat, dia meniup minuman panas itu lalu meminumnya. Cara demikian tidaklah dibenarkan dalam Islam.

Inilah 3 fakta ilmiah tentang larangan meniup minuman dan makanan dalam Islam yang tidak anda ketahui. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan Bukhari, Rasulullah Muhammad Saw pernah bersabda kepada umat muslim:

“Apabila kamu (sedang) minum, maka jangan bernafas di dalam gelas, dan ketika membuang hajat, maka jangan sentuh kem4luan menggunakan tangan kanan.”

Hadis tersebut memberikan indikasi bahawa kita tidak boleh meniup atau bernafas di dalam gelas. Pada masa ini, banyak sekali orang yang meniup makanan dan minuman panas. Hal ini wajar mengingat apa yang kita masukkan ke dalam mulut kita sangat panas dan mungkin saja kita tidak bersabar untuk segera mengambilnya.

Malangnya, kebiasaan ini justru dilarang oleh Nabi Muhammad Saw. Lalu, apa alasannya? Tentu, Rasulullah tidak memberikan alasan terperinci, tetapi beliau melarang kita, bererti itu menjadi sebahagian dari sunnah apabila kita menjalaninya.

Penjelasan Bah4ya Meniup Makanan dan Minuman Panas

Semua yang telah belajar di bangku sekolah pasti memahami, manusia bernafas menghirup oksigen atau O2, dan menghembuskan karb0n dioks1da atau CO2. Ketika kita meniup makanan, tentunya yang kita keluarkan adalah gas CO2.

Sementara itu makanan panas tadi masih mengeluarkan wap air (H2O). Menurut reaksi k1mia, apabila wap air bertindak balas dengan karb0n dioks1da akan membentuk senyawa asam karbon4t (carbonic ac1d) yang bersifat as1d.

H2O + CO2 => H2CO3

Perlu kita tahu bahawa didalam darah itu terdapat H2CO3 yang berguna untuk mengatur pH (keasidan) di dalam dar4h. Dar4h adalah Buffer (larutan yang dapat mempertahankan pH) dengan asam lemahnya berupa H2CO3 dan dengan basa konjugasinya berupa HCO3- sehingga darah memiliki pH sebesar 7,35 – 7,45 dengan reaksi sebagai berikut:

CO2 + H20 HCO3- + H +

Tubuh menggunakan penyangga pH (buffer) dalam d4rah sebagai pelindung terhadap perubahan yang berlaku secara tiba-tiba dalam pH darah. Adanya kelainan pada mekanisme kawalan pH tersebut, boleh menyebabkan salah satu dari 2 kelainan utama dalam keseimbangan asam basa, iaitu asidosis atau asidosis.

Asidosis adalah suatu keadaan di mana d4rah terlalu banyak mengandungi asid (atau terlalu sedikit mengandung basa) dan sering menyebabkan penurunan pH d4rah.

Sedangkan asidosis adalah suatu keadaan di mana dar4h terlalu banyak mengandungi basa (atau terlalu sedikit mengandungi as1d) dan kadang menyebabkan peningkatan pH d4rah.

Kembali lagi kepada permasalahan awal, di mana makanan kita tiup, lalu karb0n dioks1da dari mulut kita akan berikatan dengan wap air daripada makanan dan menghasilkan asid karbon1k yang akan mempengaruhi tahap keasidan dalam dar4h kita sehingga akan menyebabkan suatu keadaan di mana dar4h kita akan menjadi lebih beras1d daripada sepatutnya sehingga pH dalam dar4h menurun, keadaan ini lebih dikenali dengan istilah asidosis.

Hadits Larangan Meniup Makanan Panas

Seiring dengan penurunan pH dar4h, pernafasan menjadi lebih dalam dan lebih cepat sebagai usaha tubuh untuk menurunkan kelebihan asid dalam dar4h dengan cara menurunkan jumlah karb0n dioks1da.

Pada akhirnya, buah p1nggang juga berusaha memberikan pampasan bagi keadaan tersebut dengan cara mengeluarkan lebih banyak as1d dalam air kemih.Tetapi kedua-dua mekanisme tersebut tidak akan berguna jika tubuh terus menerus menghasilkan terlalu banyak as1d, sehingga terjadi asidos1s berat.

Seiring dengan semakin tervk asidosis, pes4kit mula merasakan keletihan yang luar biasa, rasa mengantuk, semakin mval dan mengalami kebingungan. Bila asidosis semakin memburuk, tekanan dar4h dapat turun, menyebabkan syok, k0ma dan bahkan kem4tian.

Kesan meniup makanan panas sebelum makan ternyata mengerikan juga ya, jadi lebih baik tunggu makanan sampai sejuk ketika ingin memakannya. Dan Alhamdulillah bagi kita yang masih selamat walaupun sering meniup makanan panas sebelum makan. Mari kita ikuti Sunnah Rasul SAW agar selamat dunia akhirat.

Video:

Sumber: youtube via  http://semuanyajdt.com/

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *